Fasade

Aluminijumske fasade

Aluminijumske fasade su, ukratko, kombinacija konstrukcijskih aluminijumskih profila i stakla. Njima zatvaramočitave stranice (fasade) nekog objekta ili njegove delove. U određenim uslovima, one isključuju potrebu za drugim materijalima na fasadi, poput cigle ili betona. Svojom estetikom i funkcionalnošću, brzom i jednostavnom montažom, aluminijumske fasade su postale nezaobilazni deo svake moderne, poslovne ili privatne građevine.

Kontinualne fasade

Kontinualne fasadeodređuju kontinualnost aluminijumskih profila na površini fasade. Prostor između profila zovemo „polja“ koja mogu biti ispunjena staklom, panelima ili drugim materijalima radi postizanja estetskog i/ili fizikalnog svojstva građevine. Takođe, različitim izvedbama kontinuirane fasade, možemo naglasiti horizontalni ili pak vertikalni smer na plohi objekta tj. Istaknuti njegovu visinu ili širinu. Polja unutar fasade, naravno, mogu biti i otvarajuća – zaokretna, otklopna i sl.

Polustrukturalne i strukturalne fasade

Polustrukturalne fasade su fasade kod kojih su aluminijumski profili vidljivi ali sa svojom minimalnom širinom i to po obodima elemenata od kojih je polustrukturalna fasada sastavljena. Drugim rečima, sa spoljašnje strane takve fasade aluminijumski profili su minimalno vidljivi. Na ovaj način arhitekte mogu oblikovati geometriju (polja) objekta, igrajući se raznim tonovima stakla ili mestimično panela. Otvarajući elementi fasade kod ovog tipa ne razlikuju se od njenih fiksnih delova, iako se i to može postići. Spoljna strana strukturalne fasade je vizuelno kompletno staklena bez vidljivih aluminijumskih profila.

Ventilisana fasada

Ventilisane fasade su dobile svoj naziv zbog ventilisanog sloja odnosno sloja vazduha između izolacionog materijala i spoljašnjeg, dekorativnog sloja. Danas su one jedan od najčešćih načina oblaganja spoljašnjih zidova poslovnih objekata.
Ventilisana fasada osigurava građevini visoki stambeni komfort zahvaljujući prirodnoj ventilacionoj komori koja se nalazi izmedju strukture zida i obloge. Zbog termičkih razlika stvara se prirodno penjajuće kretanje vazduha, koje poboljšava termičku izolaciju građevine. Tokom leta, garantuje efikasno i prirodno uklanjanje topline akumulisane u fasadi sunčevim grejanjem. Ispuna na ventilisanim fasadama može biti od kompozitnih materijala: trespa, keramika, alukobond i sl. Način kačenja zavisi od arhitektonskog rešenja i tehničkih uslova.